پایپ جکینگ

1 سال پیش
پایپ جکینگ
حسین حسین پور
09146424354
آذربایجان شرقی
جمعه ، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ho3in:
Ho3in:
پروژههای اجراء شده توسط پیمانکارپایپ جکینگ محمدی:

1) اجرای پایپ جکینگ لوله بتنی 1600Ø به طول 60 متر. (کارفرما شرکت برق کرمانشاه)

2) اجرای پایپ جکینگ لوله بتنی 1200Ø شهرستان میاندوآب دو مورد به متراژ 30 الی 70 متر. (کارفرما شرکت کارآئین)

3) اجرای پایپ جکینگ لوله فولادی 1400Ø به طول 80 متر. (کارفرما شرکت برد سازی ارومیه)

4) اجرای پایپ جکینگ لوله فولادی 1400 و 1600 Ø چهار مورد هر عبور به طول 50 متر. (کارفرما شرکت الند)

5) اجرای پایپ جکینگ لوله فولادی 1000 و 1400 Ø دومورد به متراژ 30 تا 60 متر در شهرستان قصر شیرین و جاده روان سر. (کارفرما شرکت آرمان سازه)

6) اجرای پایپ جکینگ لوله فولادی1600Ø شش مورد به متراژ 45 متر درشهرستان ارومیه (کارفرما شرکت سپیده رود)

7) اجرای پایپ جکینگ لوله فولادی 800 و 1000 و 1400 Ø شش مورد در شهرستان جلفا. (کارفرما شرکت سگال)

8) اجرای پایپ جکینگ تقاطع خط انتقال آب از منبع سرخه لیژه به تلمبه خانه از زیر جاده کرمانشاه به سنندج و کرمانشاه به روانسر در سایز 1400 Ø.

9) اجرای پایپ جکینگ پروژه خط انتقال گاز اهواز - خرمشهر - آبادان زیر خط راه آهن اهواز- ماهشهر در سایز 42 ا
ینچ.

10) اجرای پایپ جکینگ پروژه سدحسنلو از زیر جاده ارومیه - مهاباد در سایز Ø1800.

11) اجرای پایپ جکینگ پروژه آبرسانی سدحسنلو از زیر جاه ارومیه - مهاباد در سایزهای 1400 و 1800 Ø.

12) اجرای پایپ جکینگ بعنوان کیسینگ جهت عبورخط انتقال فاضلاب شهرستان بستان آباد از زیر جاده ترانزیت تبریز- تهران.

13) اجرای پایپ جکینگ سد گیلانغرب در سایز 1600 Ø.

14) اجرای پایپ جکینگ لوله های بتنی و فولادی ذهکش کرمانشاه - صحنه در سایز های 1400 و 1600 Ø.

15) اجرای پایپ جکینگ خط انتقال گاز تبریز-میاندوآب در سایز 42 اینچ
.
16) اجرای پایپ جکینگ خط انتقال آب کامیاران به سدگاومیشان بالوله های فولادی وبتنی درسایز1600 Ø.

17) اجرای پایپ جکینگ خط انتقال آب فاز 2 میاندوآب- تبریزدرسایزهای 2000 Ø.

18) اجرای پایپ جکینگ خط انتقال آب شهر چایی - ارومیه در سایز 1800 Ø.

19) اجرای پایپ جکینگ فاضلاب کرمانشاه لوله های فولادی و بتنی در سایزهای 1000 الی 1800 Ø.

20) اجرای پایپ جکینگ خط فاضلاب قزوین لوله فولادی در سایز 1200 Ø.

21) اجرای پایپ جکینگ خط انتقال گاز میاندوآب - ارومیه 30 مورددرسایز36اینچ.

22) اجرای پایپ جکینگ خطوط ذهکش جلفا در سایز 2000 Ø.

23) اجرای عملیات نصب لوله های بتنی2000 Ø قطعات 4-8-9-10-11 و 12در طرح آبرسانی به تبریز از زرینه رود و اجرای حوضچه های B.O.V و AV درقطعات فوق.

24) اجرای پایپ جکینگ لوله های 2000 Ø در قطعات جاده ها و راه آهن با طرح آبرسانی تبریز از زرینه رود.

25) اجرای پایپ جکینگ از زیر سازه سوله در شهرک صنعتی رشت با لوله های فولادی 1600 Ø به طول 60 متر. (کارفرما شرکت مجتمع فولاد گیلان)

26) اجرای عبور از موانع جاده و کانال آب در پروژه خط انتقال گاز 30 اینج مشهد - تربت حیدریه با غلافهای 900 Ø فلزی بطول 120 متر.(نظارت شرکت ثامن)

27) اجرای عبور از موانع جاده ای و راه آهن شرکت گاز استان کرمان پروژه گاز سرچشمه به رفسنجان با غلاف 900 Ø فلزی به طول 60 متر.

28) اجرای لوله رانی کیسینگ لوله های فولادی 2400 Ø در پروژه آبرسانی شهرستان میانه به طول 60 متر.(کارفرما شرکت بیس راه)

29) اجرای پایپ جکینگ لوله های فولادی 2000 Ø به طول 60 متر از زیر جاده اصلاندوز - پارس آباد بطول 65 متر.(کارفرما سازمان آب استان اردبیل)

30) اجرای پایپ جکینگ لوله های بتنی2000 Ø درپروژه آبرسانی تبریزاززرینه رود.(نظارت شرکت مهاب قدس)

31) اجرای عبور از موانع جاده و کانال آب در پروژه خط انتقال گاز 30 میاندوآب - نقده - ارومیه 900 Ø فلزی به طول 45 متر در چند عبور.(نظارت شرکت ناموران)

32) اجرای عبورازموانع جاده وخط انتقال گاز ارمنستان با غلاف 900 Ø فلزی. (نظارت شرکت سخت)

33) اجرای پایپ جکینگ پروژه هشترود(آبرسانی سد سهند) شرکت سگال آذر با غلافهای فلزی 1800 Ø،1600 Ø و 900 Ø به طول 200 متر.(نظارت شرکت پندام)

34) اجرای لوله رانی 1600 Ø فولادی به طول 44 متر در یک عبور کارفرما سازمان آب ارومیه.(نظارت شرکت مهاب قدس)

35) اجرای لوله رانی لوله های بتنی 1400 Ø و 1200 Ø طرح آبرسانی دشت چمچان کرمانشاه به طول 250 متر در 9 عبور کارفرما سازمان آب غرب کشور.(نظارت شرکت فراز)

36) اجرای عبورهای متعدد از بلوارها و میدانهای شهر کرمانشاه با لوله های بتنی 1400 Ø جهت پروژه فاضلاب شهر کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه.(نظارت شرکت درآب اهواز)

37) اجرای پایپ جکینگ لوله های فولادی 45 اینچ پروژه خط انتقال گاز اهواز - خرمشهر - آبادان از زیر موانع کانالهای آب خطوط راه آهن و جاده هر کدام به طول 40متر.(نظارت شرکت سی سخت)

38) اجرای پایپ جکینگ جهت عبور خط انتقال فاضلاب شهرستان عجبشیر از زیر جاده کمربندی.
ho3in:
39) اجرای پایپ جکینگ جهت عبورازخط انتقال فاضلاب شهربستان آباداز زیرجاده ترانزیتی تبریز-تهران.

40) اجرای پایپ جکینگ پروژه سد مخزنی گیلان غرب از زیر جاده کرمانشاه_سرپل ذهاب.(نظارت شرکت مشاور آب نیرو)

41) اجرای پروژه خط انتقال گاز 36 میاندوآب - عجبشیر از زیر موانع جاده ای و ریلی و کانالهای آبرسانی با غلاف 42 اینچ در 14 عبور.

42) اجرای پایپ جکینگ طرح زه کشی و آبیاری دشت بیله ور- کامیاران اززیرجاده کامیاران روانسرلوله بتنی 1400،1000 Ø بطول 280 متردر7 عبورکارفرما سازمان آب غرب کشور(نظارت مهندسین مشاور مهاب قدس)

43) اجرای پایپ جکینگ طرح آبیاری دشت رحیم خان شهرستان بوکان با لوله های بتنی 1400 Ø بطول 160 متر در 4 عبور کارفرما سازمان آب آذربایجانغربی.
44) اجرای پایپ جکینگ طرح آبرسانی پروژه سددرونگرا از زیرجاده درگز-قوچان بالوله های فولادی800 Ø.

45) اجرای عبور از موانع جاده ای پروژه شرکت آب منطقه ای استان مازندران شبکه آبیاری و زهکشی گلورد باغلاف داخلی 2000 Ø و غلاف بیرونی 2500 Ø توسط لوله های بتنی مسلح طی 6 مرحله عبور از زیر جاده دانشگاه صنعتی بهشهر و جاده قره تپه جمعا به طول 200 متر.(کارفرماشرکت سه کوه-نظارت شرکت آب وخاک استان مازندران)

46) اجرای عبور از موانع جاده ای باغ رضوان شرکت کاز استان اصفهان لوله فولادی 800 Ø به طول 60 متر.

47) اجرای عبورازموانع جاده ای وریلی لوله سراسری گاز استان کرمانشاه باغلاف 800 وبطول 200 متر. طی دومرحله 60متری و120متری درمحدوده بیستون کرمانشاه. (کارفرماشرکت تهران جنوب)

48) اجرای عملیات عبور ازموانع جاده ای پروژه شبکه اصلی آبیاری وزهکشی استان آذربایجان غربی منطقه قره ضیاادین طرح کرم آبادمتراژ 200متر طی 8مرحله عبور. کارفرما شرکت آساد.نظارت شرکت مهندسین مشاور زیست آب.

49) اجرای عبور از موانع جاده طرح آبرسانی شبکه آب پیرانشهروتامبین آب تمرچین به طول 200مترطی 4مرحله عبورباغلاف 2000و1600.کارفرما شرکت هیدروسازند نظارت آبگیر.(درحال اجراء)
و...
قیمت : توافقی
مشخصات آگهی
نام : حسین حسین پور
تلفن : 09146424354
استان : آذربایجان شرقی
تاریخ آگهی : جمعه ، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیام پلیس فتا:
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. همچنین بهتر است قبل از تحویل کالا یا خودروی خود در ازای چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.


پیام سایت داروک:
درج آگهی در سایت داروک رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد.
با توجه به تعداد زیاد آگهی در داروک ، لطفا در کسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت کافی مبذول دارید.
آگهی های بازار کار :: انجام پیمانکاری

پیمانکار ساخت استخر در قم

پیمانکار ساخت استخر در قم
موقعیت : تهران
09163661255
10 ماه پیش

ساخت استخر در اراک

ساخت استخر در اراک
موقعیت : تهران
09163661255
10 ماه پیش

ساخت استخر قم

ساخت استخر قم
موقعیت : تهران
09163661255
11 ماه پیش

پایپ جکینگ

پایپ جکینگ
موقعیت : آذربایجان شرقی
09146424354
1 سال پیش

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان
موقعیت : تهران
09122208146
3 سال پیش

پیمانکاری نقاشی و جوشکاری ساختمان

پیمانکاری نقاشی و جوشکاری ساختمان
موقعیت : تهران
09191213698
3 سال پیش

اجرای شیروانی ویلایی وتولید ورق شیروانی وسوله

اجرای شیروانی ویلایی وتولید ورق شیروانی وسوله
موقعیت : تهران
09124347550
3 سال پیش